MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia on Pastoraadi omanik ja haldaja.

ERAKÕRGKOOL TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA

Erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) on asutatud 16.09.1992 ning õppetöö algas 1.03.1993. 20 aastat tegutses TTA iseseisva teoloogilise kõrgkoolina. 1.07.2013 liitus TTA EELK Usuteaduse Instituudiga ning jätkas tööd eraldi struktuuriüksusena. Kuna riiklikud akrediteerimisstandardid seadsid kõrgharidusele kõrged nõuded, siis oli kahe kooli institustionaalne koostöö vajalik kirikliku teoloogilise kõrghariduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia (UITTA) eesmärgiks on jätkata hingehoiu-alase kvaliteetse väljaõppe andmist osana teoloogia tasemeõppest ja ka täienduskoolituste kaudu koostöös UI täiendusõppe osakonnaga.

UITTA kui struktuuriüksust tööd korraldab osakonna juhataja Siimon Haamer.

MTÜ TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA

MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (MTÜ TTA) on asutatud 15.09.1999, sest tulenevalt seadusandluse muudatustest ei saanud erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia enam olla iseseisev juriidiline isik, vaid koolil pidi olema pidaja. MTÜ TTA üks peamisi eesmärke olnud teoloogilise kõrghariduse jätkusuutlikkuse tagamine Eestis ning läbi aastakümnete on tõusnud eriliselt fookusesse hingehoiu valdkond, mis on üks teoloogilisi distsipliine.

1.07.2013 liitus erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudiga (EELKUI) ning jätkas ühinenud õppeasutuses tegevust struktuuriüksusena, mille peamine ülesanne on kvaliteetse hingehoiu-alase õppetöö korraldamine. MTÜ TTA on endiselt iseseisev juriidiline isik ja rahastab EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia tegevust ning jätkab hingehoiutöö arendamist Eestis. Eesmärk on luua tervet Eestit kattev hinghehoidjate võrgustik ning seeläbi pakkuda igapäevaselt tuge inimestele nende hingehädadega toime tulemisel. Valdav osa sissetulekust laekub annetustest.

MTÜ TTA põhikirjalised eesmärgid:

  • aidata kaasa kristlike väärtuste teadvustamisele ja levitamisele ühiskonnas;
  • tagada teoloogilise kõrghariduse jätkusuutlikkus Eestis;
  • luua ja arendada integreeritud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid võimalusi kõrgharidusstandardile vastava ajakohase kõrghariduse omandamiseks;
  • korraldada täiend- ja kutseõpet ning osutada ühiskonnale vajalikke õppe- ja teadustegevusel põhinevaid teenuseid;
  • toetada üliõpilasi hariduse omandamisel ja õppejõude enesetäiendamisel eraldades vahendeid erinevate stipendiumite tarbeks.

MTÜ TTA põhikiri