Lugu sai alguse 1994. aastal, kui aasta varem uksed avanud Tartu Teoloogia Akadeemia hakkas pidama oma kodu soetamise plaane. Erinevad asjaolud viisid Tartus aadressil Lossi 30/32 asuva majani, mis on kolmekorruseline hoone Püssirohukeldri vastas.

1995. aasta 4. juulil toimus selle maja juures õppehoone ehitustööde alguse õnnistamine ning tolle sündmuse tähistamiseks sai paigaldatud seinale metallplaat, millel seisis Taaveti lauluraamatu 127. laulu 1. salm: „Kui Issand ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilmaaegu!“

Hoonet ei olnud siiski võimalik valmis ehitada, sest annetatud rahast ei jätkunud ja lubatud lisa ei laekunud. Aastad läksid ja maja lagunes, kuid plaat püsis endiselt seinal. Kesklinnas asuv väärika ajalooga, kuid halvas olukorras hoone äratas tähelepanu ja loomulikult märgati ka tahvlit, millel seisis Jumala sõna. See andis ajendi pilgeteks. Tehti nalja, et Jumalal sai raha otsa, või peeti ehitustööde algatajaid lihtsalt rumalateks usklikeks, kes loodavad Jumalale ja siis kõrbevad. Seda ei olnud meeldiv kuulda ning sai peetud plaani tahvli eemaldamiseks. Käsi siiski ei tõusnud seda tegema, sest plaadil tundus olevat palju suurem ja olulisem tähendus, kui võis arvata. Seal seinal seisis Jumala tõotus, mille täitumisse tuli lihtsalt uskuda, samas teadmata, millal või kuidas see täitub.

2012. aastal võttis Lossi 30/32 maja omandanute esindaja ühendust ja küsis luba metallplaadi eemaldamiseks. See oli selgeks märgiks, et nüüd tuleb tahvel tallele panna, kuni ükskord saab seda kinnitada õige hoone seinale, mida Jumal on silmas pidanud. Otsustasime oodata, kuni Jumal hakkab andma märke järgmiste sammude astumiseks.

2018. aasta talvel toimusid sündmused, mis andsid selguse, et nüüd tuleb tegutseda Jumala antud märguandeid järgides. 25 aastat vaikselt hõõgunud visioon kristlikke organisatsioone koondavast hoonest Tartus sai taas lõkkele puhutud. Keskusele otsustasime nimeks panna Pastoraat ja arendusjärgus Riia kvartal tundus just õige kohana, mille võimalusi uurida.

Elu on aga näidanud, et jumalariigi töös ei saa midagi teha palveta. Nii oli ka selle ettevõtmise tõeliseks alguseks 24-tunnine palvekett. Palvel on vägi ja uksed avanesidki üksteise järel. 2018. aasta aprilli lõpus alustasime 100 euroga rahastuskampaaniat, mille esimeseks eesmärgiks oli koguda kuue nädalaga sissemaksuks vajalikud 100 000 eurot. Seatud eesmärk sai selle lühikese ajaga kuhjaga täidetud ning pärast niisugust imet ei olnud enam võimalik tagasi pöörduda, sest Jumal ise asus hoonet ehitama. Seetõttu otsustasime edasi liikuda. 16 kuuga oli annetatud 370 000 eurot ning tänu sellele oli võimalik viieks aastaks laenu võtta, et kogu 1,6 miljonit eurot maksev projekt lõpuni viia, kuid samas annetuste kogumist jätkata.

19. septembril 2019 omandas MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia ruumid ning sama aasta 2. detsembril õnnistati Pastoraat, mis on kerkinud paljude inimeste ühise palve ja toetuse najal. Kogu vajaminev raha on laekunud annetustest.

Kõigil on võimalik oma annetusega olla osa Pastoraadi rajamisest. Oleme väga tänulikud, kui aitate meid sel teel edasi  kõndida!

Tänu Jumalale selle teekonna eest!