TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA

Erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) on asutatud 16.09.1992 ning õppetöö algas 1.02.1993. 20 aastat tegutses TTA iseseisva teoloogilise kõrgkoolina. 1.07.2013 liitus TTA EELK Usuteaduse Instituudiga ning jätkas tööd eraldi struktuuriüksusena. Kuna riiklikud akrediteerimisstandardid seadsid kõrgharidusele kõrged nõuded, siis oli kahe kooli institustionaalne koostöö vajalik kirikliku teoloogilise kõrghariduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia (UITTA) peamiseks eesmärgiks on jätkata hingehoiu-alase kvaliteetse väljaõppe andmist osana teoloogia tasemeõppest ja ka täienduskoolituste kaudu koostöös UI täiendusõppe osakonnaga.

UITTA kui struktuuriüksuse tööd korraldab osakonna juhataja Siimon Haamer.

EELK USUTEADUSE INSTITUUT

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut (UI) on vanim Eestis pidevalt tegutsenud erakõrgkool, mis asutati 1946. aastal pärast Tartu Ülikooli usuteaduskonna sulgemist.

UI põhiülesandeks on valmistada ette vaimulikke ja töötegijaid EELK kogudustele, töötegijaid teoloogilist, kultuuriloo ja ühiskonnateaduste alast kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele avalikus- ja erasektoris, ning tagada akadeemilisel haridus- ja teadustegevusel põhineva kõrghariduse andmine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel.

UI-l on neli akadeemilist üksust: usuteaduskond koos Tartu Teoloogia Akadeemiaga, pastoraalseminar, kirikumuusika osakond ja täiendusõppe osakond. UI-l on ka mahukas teoloogiline raamatukogu.

Lisaks tasemeõppele usuteaduskonnas korraldab UI teoloogilist ja praktilist täienduskoolitust kiriku kõigi valdkondade töötegijatele aga ka laiemale huvitatute ringile suunatud täiendusõpet erinevatel üldharivatel teemadel. UI edendab teoloogilist uurimistööd ja kirjastab õppekirjandust.